Клуб Етрополе

Inner Wheel Club Етрополе

 

Чартиран на: 23 април 2016 г.

Месечна среща: Всеки последен вторник от месеца

Управителен съвет 2017/2018 г.

Президент:  Василета Цолова Вълкова
Вицепрезидент: Поля Манчева Димитрова
Секретар:  Габриела Маринова Иванова
Ковчежник: Павлинка Лазарова Енчева

 

История 

 

 

 

Inner Wheel Етрополе