Register

Inner Wheel Club София Балканика

Чартиран на:
21.01.2020 г.
Спонсор:
Инер Уийл клуб - Варна Еуропеа
За контакти:     
е-mail:
Седмична среща:
Всеки втори и четвърти четвъртък на месеца,18 ч. Кафе-клуб "КАЗА ВЕРАНДА", ул."Чипровци"9

Управителен съвет 2019/ 2020г.

Президент
: Пепа Желева
Вицепрезидент
Секретар: Маргарита Въчкова
Ковчежник: Янка Тренчева

История